Trafiksikkerhed

Kort ramper indstilling 11 12

SÃ¥dan skal det laves. Hovedforslaget med ramper. Fra Vejdirektoratets indstilling til transportministeren november 2012. AltsÃ¥ inden den ulyksalige “Sydlige Variant”.

Børn, voksne og gamle skal have bedre sikkerhed
og trygge lokalveje – ikke forringelser

Sabro Korsvej er et af de farligste steder på egnen. Især for børn er stedet helt uoverskueligt, og Sabro Korsvejskolen ligger lige ved siden af. Her i krydset mellem Viborgvej og Stillingvej er sket mange dødsulykker.

Gammel Viborgvej gennem Mundelstrup By og Mundelstrup Stationsby er også styg. Alt for mange gennemkørende biler bruger den gamle hovedvej som smutvej ind imellem fodgængere og cyklister. Rigtig mange ad ruten Astervej-Sabrovej-Grønvej-Fårupvej, hvilket er totalt uforsvarligt.

Skal man så gennemføre et motorvejs-projekt, der gør begge problemer endnu større? Nej, selvfølgelig ikke. Også her gælder: Der findes en langt bedre løsning.

Det har Vejdirektoratet da også erkendt. De allerførste motorvejs-forslag betød nemlig 1) en masse svingende trafik på Sabro Korsvej (hvor dødsulykkerne netop er sket i forbindelse med sving) og 2) endnu flere biler ind gennem Mundelstrup, nemlig hele trafikken fra Sabro og nok også Lading og Voldby mod Århus.

Derfor foreslog vejteknikerne en temmelig genial detalje i deres indstilling til transportminister Henrik Dam Kristensen i november 2012. Altså efter den egentlige vvm-høring, der bragte mange gode tanker frem. Heriblandt Borum-Lyngbys forslag om at opdele tilslutnings-anlæg Sabro i vest- og østvendte ramper.

Løsningen er enkel: Kun hvis du skal mod Viborg, kører du på motorvejen ved Stillingvej. Skal du fra Sabro eller Borum mod Århus eller E45, bruger du østvendte ramper lige øst for Sabro (ny rundkørsel ved Sabrovej plus tilkørsel fra Borumvej og Kærsvinget). Det er præcis samme system, som fungerer upåklageligt ved Skovby på Rute 15.

Bygger man en motorvej, skal bilerne selvfølgelig køre på den. Ikke ødelægge trafiksikkerheden for børnene i Mundelstrup, Sabro og Borum (Stillingvej).

En tillægsgevinst var, at der stadigvæk ville være rekreativ forbindelse mellem Sabro og Vind Skov, at cykelstien langs Stillingvej stadig vil være et nogenlunde trygt sted at færdes for børn og voksne (den bør under alle omstændigheder føres under Viborgvej), og at Graff Kristensens drivhusgartneri slap for en lang adgangsvej fra Stillingvej.

Men sÃ¥ kom høringen om “Sydlig Variant” og nu senest en massiv propaganda fra en “styregruppe” med en kerne af nybyggere ved motortrafikvejen i Mundelstrup – totalt uberørt af fakta.

Så lad os vende tilbage til hovedforslaget. Her følger et citat fra Vejdirektoratets indstilling:

“Vejdirektoratet har pÃ¥ foranledning af de indkomne høringssvar udført supplerende beregninger i forhold til trafikken i og omkring Sabro samt i forhold til en alternativ placering af de østvendte ramper ved Stillingvej. Baggrunden for forslaget er, at trafikken i det østlige Sabro fÃ¥ lettere adgang til motorvejen og derved undgÃ¥s, at trafikken vælger den eksisterende vej igennem Mundelstrup.

Trafikberegningerne viser, at placeringen af ramperne længere mod øst vil flytte mere trafik over pÃ¥ motorvejen. Beregningerne er gennemført i forhold til linjeføring Nord/Midt/Syd, men vil ogsÃ¥ kunne kombineres med en sydligere linjeføring. Vejdirektoratet vil derfor arbejde videre med dette forslag inden for de økonomiske og miljømæssige rammer for projektet”.

 

 

 

 

 

Skriv et svar