Sidste:
Politisk aftale er en realitet

Langt om længe skete det: Der blev skåret igennem.

Et stort politisk flertal i Folketinget offentliggjorde 25. juni 2014 et omfattende transportpolitisk forlig.

Forliget afsætter ingen penge til at bygge motorvej på Rute 26. Men det fastlægger linjeføringen mellem Hammel og Tilst (Søbyvad-E45) endeligt. Linjen bliver sikret med byggelinjer. De ramte kan efter nærmere regler blive eksproprieret med det samme, og til dette formål afsætter Folketinget 32,2 mio. kr. Alle andre tænkte linjeføringer annulleres.

Forliget er bredt og dermed meget solidt. Alle partier undtagen Enhedslisten er med i aftalen. Den betyder to kærkomne sejre og ét helt overraskende nederlag:

1. Positivt: Vi har fået en afgørelse. Motorvejssagen har plaget hele vores egn siden 2009. Den har skabt splid og fjendskab, og mange borgere har været stavnsbundne på ejendomme, hvor de hverken kunne optage lån til forbedringer eller sælge. Endelig skabes der klarhed for de mennesker, der i fem år ikke har vidst, om de var købt eller solgt.

2. Positivt: PÃ¥ delstrækning 3 (fra Stillingvej til Tilst Vestervej) skubbes Rute 26 tilbage, hvor den kom fra, og hvor alle siden 1980’erne og i hvert fald fra projekteringsloven i 1990 har mÃ¥ttet forvente, at den skulle ligge. Man følger Vejdirektoratets gennemarbejdede forslag om at udvide og forlænge motortrafikvejen fra 1993 syd om Mundelstrup, nÃ¥r der engang bliver rÃ¥d til det. Idéen om Sydlig Variant Kløverblad kasseres.

3. Negativt: På delstrækning 1 og 2 (vest for Stillingvej) vælger man mærkværdigvis den sydligste linje, der skærer igennem kulturarvsområdet ved Borum Eshøj og går tæt forbi Skivholme Skov og Sporup Kirke. Det politiske flertal tilsidesætter her meget overraskende Vejdirektoratets ekspertise og vælger den dyreste linjeføring langt inde i Skanderborg Kommune. Det bliver en katastrofe for vores nabolandsby, Skivholme, som vi har den dybeste medfølelse med, og det nærmer sig hærværk at føre en motorvej tværs igennem det storslåede landskab mellem Lading Sø, Skivholme Skov og Borum Eshøj.

Med de statslige beslutninger på plads nærmer sandhedens time sig nu for Århus Byråd. For langt de største trafikproblemer på Rute 26 ligger på den del af Viborgvej, der sorterer under Århus Kommune. Det er mellem E45 og Åby Ringvej, hvor bilister og buspassagerer i titusindvis hver dag holder i ørkesløse køer og bander over den elendige kommunale trafikplanlægning.

Her kan du læse hele forligsteksten (det vigtige står på side 4)

Her kan du læse Vejdirektoratets indstilling til transportministeren og Folketingets transportudvalg af 27. januar 2014 og mange andre vigtige dokumenter i den langstrakte sag.

Tak til alle, der har støttet arbejdet mod Sydlig Variant.

Underskrift-indsamling. Status 27. september 2013: 1361 stk!

Fornuften sejrede – leder i Ã…rhus Stiftstidende efter det politiske forlig i juni 2014.

 “Rute 26 Sydlig Variant” betyder:
 • Planer, som borgerne har stolet pÃ¥ i over 20 Ã¥r, sættes til side
 • En unødvendig Viborgvej nummer 3 fra Tilst til Sabro slÃ¥es igennem terrænet – motortrafikvejen fra 1993 kasseres
 • Vejstøj spredes ud over helt nye og meget følsomme omrÃ¥der
 • Uerstattelig natur raseres, blandt andet ved Storkesig Bæk, Borum Stormose, Vind Skov og tunneldalen ved Yderup
 • Borumvej (Langelinie) og Kærsvinget lukkes permanent
 • Ganske smÃ¥ biveje gennem Lyngby og Yderup oversvømmes med en massiv trafik
 • Det samme gælder Stillingvej
 • Busrute 112 gÃ¥r en uvis fremtid i møde – cyklister og fodgængere er der slet ikke tænkt pÃ¥
 • Dobbelt sÃ¥ mange huse og ejendomme rives ned som nødvendigt – selv den bevaringsværdige MundelstrupgÃ¥rd
 • Statskassen fÃ¥r en mer-udgift pÃ¥ minimum 67 millioner kroner
 • Et motorvejs-projekt, der i forvejen har en sÃ¥kaldt negativ samfundsøkonomisk forrentning, bliver endnu dyrere
 • Enorme ressourcer spildes
 • Borgere, der i tillid til lov og planer har etableret sig i blandt andet Borum og Mundelstrup, bliver svigtet
Husk: Der findes en langt bedre løsning

Hvordan kunne det gå så galt?
Vejdirektoratet gennemførte i 2011 og 2012 særdeles grundige undersøgelser om en eventuel motorvej mellem E45 og Søbyvad ved Hammel og holdt to store høringer.
Det var den såkaldte vvm-proces. Den endte med et såre fornuftigt resultat i den store vvm-redegørelse og indstilling til transportministeren:
 • Mellem Hammel og Sabro skulle vejen gÃ¥ nord om Lading, sÃ¥ man friholdt det storslÃ¥ede omrÃ¥de ved Lading Sø, Borum Eshøj og Skivholme Skov
 • Tilslutningsanlægget ved Sabro skulle aflaste Gammel Viborgvej i Mundelstrup By og Mundelstrup Stationsby og ikke skabe nye farer for børn og voksne ved Stillingvej og Sabro Korsvej. Derfor skulle kun ramperne i retning mod Viborg ligge ved Stillingvej, mens Sabro kan bruge motorvejen til Ã…rhus ved en til- og frakørsel lige øst for Sabro. Samme model som ved Skovby pÃ¥ Rute 15.
 • Dermed ville Sabro fÃ¥ gavn af motorvejen, og skolevejene til Sabro Korsvejskolen ville blive mere sikre. Det berygtede kryds Sabro Korsvej, hvor der er sket mange dødsulykker, ville blive reelt aflastet.
 • Ved Mundelstrup By skulle motortrafikvejen udbygges med to spor mere. De skulle tilføjes pÃ¥ sydsiden – altsÃ¥ væk fra byen
 • Borgerne i Mundelstrup, hvoraf nogle tilflyttere for nylig har bygget hus helt tæt pÃ¥ motortrafikvejen, skulle hjælpes med en betydelig mere effektiv støjskærm end det nuværende plankeværk
 • Men sÃ¥ gik det galt: En gruppe af beboere tæt pÃ¥ motortrafikvejen i Mundelstrup fik rejst en storm og udsÃ¥ sig Ã…rhus ByrÃ¥d. Resultatet blev, at byrÃ¥det bad om at fÃ¥ undersøgt en sydligere linjeføring.
Derfor stÃ¥r vi nu med det dybt beklagelige forslag kaldet “Sydlig Variant”.
Hjælp med at få det stoppet!
 

Skriv et svar